Stopp för viss trafik i korsning på Mölndalsvägen

Mölndalsvägen · Den 18-24 november kan biltrafiken mellan Grafiska vägen och Varbergsgatan inte korsa Mölndalsvägen. Trafiken hänvisas till nästa närmaste korsning.

Ett spårarbete påverkar trafiken i korsningen Varbergsgatan-Mölndalsvägen den 18-24 november.

Under den här perioden kan biltrafiken mellan Grafiska vägen och Varbergsgatan inte korsa Mölndalsvägen. Trafiken hänvisas istället till nästa närmaste korsning där man kan vända – det vill säga Sankt Sigfridsgatan respektive Flöjelbergsgatan (se karta). Räkna därför med något längre restid än vanligt.

För gång- och cykeltrafiken innebär detta att övergångsställen vid korsningen stängs i olika perioder. Trafikanter hänvisas till det öppna övergångsstället på motsatt sida av vägen. Följ skyltning på plats.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".