Nu öppnar påfarten mot E20 i Ånäsmotet

E20 · Den 8 december öppnar påfarten från Ånäsmotet mot E20 österut. Gång- och cykelbanan är fortsatt stängd fram till den 15 januari 2024.

I februari i år stängdes påfarten från Ånäsmotet mot E20 Stockholm för trafik. Även gång- och cykelbanan stängdes av mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Detta berodde på att nya bullerskydd skulle byggas längs E20 och trafiken har sedan dess letts om på olika sätt.

I slutet av december beräknas arbetet på platsen vara färdigt. Det innebär att påfarten kan öppna för trafik redan från den 8 december. Då öppnar även det körfält på E20 österut som varit avstängt mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet sedan i slutet av oktober.

Busstrafiken kommer börja trafikera påfarten igen i samband med tidtabellsskiftet den 10 december. Gång- och cykelbanan var planerad att öppna den 1 januari 2024 men på grund av den senaste tidens kyla har de avslutande arbetena behövt skjutas fram. GC-banan öppnar istället preliminärt den 15 januari 2024.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".