Marieholmstunneln stängs en natt

Tunnlar · Natten den 20-21 november stängs Marieholmstunneln helt och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser.

På grund av installationsarbeten stängs Marieholmstunneln i båda riktningar den 20-21 november mellan klockan 22.00 och 05.00. Trafiken leds om till andra älvförbindelser – dock inte till Tingstadstunneln. Detta beror på att en omledning dit inte är möjlig på grund av tunnelns renovering.

Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.