Körfält stängs på E6 vid Gullbergsmotet nattetid

E6 · Den 13-21 november stängs körfält på E6 mellan Gullbergsmotet och Ullevimotet under vardagsnätter. Orsaken är arbeten med den nya järnvägsbron över E6.

Västlänken ska utföra arbeten med den nya järnvägsbron över E6, vilket påverkar trafiken på sträckan Gullbergsmotet-Ullevimotet. Arbetet pågår under vardagar den 13-21 november mellan klockan 21.00 och 05.00.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".

Detta innebär att E6-trafiken påverkas genom att körfält stängs på den aktuella sträckan i båda riktningar. Vilka körfält som påverkas varierar under arbetets gång, men det kommer alltid att vara minst ett körfält öppet i varje riktning.

Håll koll på köer och annan trafikinformation i realtid i Trafiken.nu-appen.