Hamntorgsgatan stängs under en längre tid

Lilla Bommen · Från den 16 november till december 2024 stängs delar av Hamntorgsgatan vid Lilla Bommen. Biltrafiken får välja andra vägar och busstrafiken får ändrade körvägar.

Från den 16 november stängs Hamntorgsgatan mellan Norra Sjöfarten och Gullbergs Strandgata. Avstängningen gäller så länge Norra Sjöfarten är dubbelriktad, preliminärt till december 2024.

Under den här perioden får biltrafiken till och från Lilla Bommen, P-arken och Gullbergsstrand köra via Falutorget eller Vikingsgatan. Busstrafiken får ändrade körvägar, sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer information.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".