Trafiken från Gullbergs Strandgata leds om

Centralenområdet · Den 17-31 mars enkelriktas en del av Gullbergs Strandgata. Biltrafiken i riktning mot Lilla Bommen leds om via Vikingsgatan.

Ett arbete ska utföras på gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata i höjd med Platinan den 17-31 mars. Under tiden används det ena körfältet som gång- och cykelbana medan det andra körfältet endast är öppet för trafik österut.

Det innebär att biltrafiken i riktning mot Lilla Bommen leds om via Vikingsgatan och vidare ut på Norra Sjöfarten (se karta). Tänk på att det kan vara mycket trafik i området, särskilt under rusningstid, eftersom Södra Sjöfarten är delvis avstängd och trafiken är dubbelriktad längre österut på Norra Sjöfarten. 

Länk till karta och artikel om avstängningen av Södra Sjöfarten hittar du under rubriken "Mer information".