Gång- och cykelbana längs E6 är fortsatt avstängd

Gång och cykel · Avstängningen av gång- och cykelbanan längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet förlängs fram till 30 april. Omledning sker via Bällskärsvägen.

Ett omfattande ledningsarbete inför byggnationen av det nya polishuset vid Exportgatan gör att gång- och cykelbanan som går längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet stängts av.

Arbetet som startade i oktober 2022 skulle varit färdigt till den 1 mars men blir nu förlängt till den 30 april. Detta innebär att gång- och cykeltrafiken även fortsättningsvis leds om via Bällskärsvägen. Följ lokal skyltning på plats.

Länk till karta över omledningen hittar du under rubriken "Mer information".