Bygge av cykelbana påverkar trafiken på Björlandavägen

Hisingen · Den 3 april startar arbeten med gång- och cykelbanor och ledningar längs Björlandavägen. Arbetena påverkar trafiken i omgångar fram till hösten 2024.

Göteborgs Stad fortsätter sin satsning på pendlingscykelstråk och nu ska gång- och cykelbanan längs Björlandavägen byggas vidare norrut mot Hisingsleden. Samtidigt görs även ledningsarbeten i området. Arbetena startar den 3 april och kommer att pågå i etapper fram till hösten 2024.

Periodvis kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafiken på sträckan mellan Östergärdes Industriväg och Sank Olofsgatan. Gång- och cykeltrafiken leds under vissa perioder om och får då följa orange skyltning.

Endast ett körfält

Mellan den 10 april och 5 maj påverkas bil- och kollektivtrafiken på sträckan mellan Gisslefjällsliden och Sommarvädersgatan. Trafiken får då samsas i ett körfält och släpps fram växelvis medan gångtrafiken hänvisas till den södra sidan av vägen.

Två etapper klara

Bygget av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen inleddes vintern 2019 och har skett i två etapper. Etapp 1 mellan Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan blev klar hösten 2020 och etapp 2 mellan Toleredsgatan och Swedenborgsplatsen var färdig ett år senare.

Länk till kartor hittar du under rubriken "Mer information".