Arbete i rondellen på Inlandsgatan

Hisingen · Den 20-31 mars och 24-25 april är det begränsad framkomlighet i rondellen på Inlandsgatan på Hisingen.

Ett arbete ska utföras i rondellen på Inlandsgatan-Gropegårdsgatan vilket påverkar fordonstrafiken till och från bland annat Lundbyleden i två omgångar.

Detta gäller:

Den 20-31 mars klockan 07.00-16.00 stängs ett av två körfält i rondellen. Trafiken tar sig fram men med begränsad framkomlighet så se till att vara ute i god tid, då det kan uppstå köer under rusningstid.

Den 24-25 april klockan 09.00-15.00 stängs en del av rondellen och trafiken släpps fram växelvis med hjälp av flaggvakt (se karta). Busshållplatsen Ramberget får under den här perioden ändrat hållplatsläge.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".