Tillfällig hållplats för spårvagnsresenärer i centrum

Kollektivtrafik · Den 3-17 juni går inga spårvagnar mellan Centralstationen och Ullevi Södra/Norra. Spårvagnslinjer och bussar får ändrade körvägar och resenärer får räkna med extra byten.

Ett spårarbete vid Åkareplatsen påverkar spårvagnstrafiken från den 3 juni klockan 04.00 till den 17 juni klockan 04.00. Under den här perioden kör inga spårvagnar på sträckan mellan Centralstationen och hållplatserna Ullevi Södra/Ullevi Norra. Det påverkar spårvagnslinjerna 1, 2, 3, 4, 7, 9 och 11 som får ändrade körvägar eller delas upp i två och vänder på varsin sida om Drottningtorget. Även en del bussar får ändrade körvägar.

Tillfällig hållplats vid Polhemsplatsen

Resenärer som ska åka från Centralstationen i riktning mot Angered, Bergsjön, Kålltorp och Östra sjukhuset hänvisas till en tillfällig hållplats vid Polhemsplatsen. Resenärer mot Mölndal, Marklandsgatan och Kungssten/Saltholmen hänvisas istället till Centralstationen alternativt Brunnsparken.

Busslinje 60 får tillfällig körväg och hållplatsläge mot Masthugget. Mot Redbergsplatsen kör bussen som vanligt.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".

Använd appen, gå eller cykla

Som resenär kan du behöva räkna med ett extra byte och längre restid. Ha därför några minuter tillgodo och sök alltid din resa i Västtrafiks app To Go för aktuell info om din resa. Där kan du även se hur många steg det är mellan hållplatser eller hur lång tid en resa med cykel tar jämfört med en resa i kollektivtrafiken.