Kom ihåg: längre restider när E6 stängs i helgen

E6/Tingstadstunneln · Helgen den 26-28 maj stängs E6 helt mellan Olskroken och Ringön, inklusive Tingstadstunneln. Trafikanter får köra andra vägar och räkna med längre restider. Välj andra färdsätt om du kan.

Över E6 i höjd med Olskroken byggs en ny järnvägsbro som ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Helgen den 26-28 maj ska ett gjutningsarbete göras och av säkerhetsskäl stängs E6 och Tingstadstunneln helt i samband med arbetet. Det kommer därmed inte vara möjligt att köra E6 genom centrala staden och detta påverkar trafiken kraftigt under delar av helgen.

Välj andra färdsätt och planera resan

Från fredagen den 26 maj klockan 22.00 till söndagen den 28 maj klockan 11.30 stängs E6 mellan Olskroksmotet och Ringömotet, inklusive Tingstadstunneln, för trafik i båda riktningarna.

– Det kommer att bli köer och längre restider, främst mellan klockan 11 och 16 på lördagen då det är som mest trafik. Särskilt ansträngt väntas det bli mellan Kallebäcksmotet och Olskroksmotet på E6 samt vid Munkebäcksmotet och Torpamotet längs E20, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

– Därför är det bra om du som kan reser på andra sätt än med bil den här helgen, till exempel genom att åka kollektivt. Annars bör du välja andra vägar och starta din resa i god tid.

Ett sätt att planera sin resa i förväg är att ladda ner trafiken.nu-appen eller titta i en GPS-tjänst med restidsberäkning. På så sätt kan du få information om köer och se det aktuella trafikläget innan du ska ge dig av.

Reser du med kollektivtrafiken under helgen kan du söka din resa i appen Västtrafik To Go för att upptäcka eventuella förseningar eller ändrade körvägar.

Trafiken leds om

Under avstängningen leds norrgående och södergående trafik om till Söder- och Västerleden och Lundbyleden via Älvsborgsbron. Det kan innebära en längre resväg men du undviker områdena där risken för köer är som störst.

– Det är så du kommer smidigast fram, och det gäller inte bara för bilister längs E6. Trafiken från väg 40 som ska vidare norrut (och omvänt) kan med fördel köra runt staden via Åbromotet och Söder-/Västerleden, främst under de timmar då det är som mest trafik, säger Robin Holmér.

Undantaget gäller dig som startar resan från de centrala delarna av Göteborg och ska norrut mot E6 – då hänvisas du till Marieholmstunneln via Torpamotet längs E20. Tänk på att du endast ska köra via Torpamotet om du måste då det är trångt och stor risk för köer på E20.

Länk till kartor över omledningsvägar hittar du under rubriken "Mer information".

Kommande arbeten på E6

Arbetet med järnvägsbron kommer även att påverka trafiken under tre kommande helger – den 9-11 juni, den 16-18 juni och den 30 juni-2 juli. Då begränsas antalet körfält på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket kommer att leda till köer och längre restider. Störst påverkan blir det helgen den 16-18 juni, då framför allt för norrgående trafik. Mer info om detta kommer senare.

Järnvägsbron beräknas vara klar hösten 2023.