Arbete på E6 vid Lyckornamotet

E6 · Från den 12 juni-7 juli görs ett arbete vid Lyckornamotet söder om Ljungskile. Endast ett körfält är öppet för norrgående trafik förbi arbetsområdet.

Ett arbete med vägräcken på E6 söder om Ljungskile påverkar norrgående trafik från den 12 juni och cirka en månad framåt.

Endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet i höjd med Lyckornamotet och hastigheten sänks till 50 km/timmen. Tänk därför på att det kan finnas risk för köer, inte minst i midsommartrafiken när många reser mot kusten.