Tunnlar stängs nattetid

Tunnlar · Nätterna den 12-15 juni utförs tunneltvätt i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln. Trafiken leds om, räkna med något längre restid och följ orange skyltning.

Under vecka 24, den 12-15 juni, ska i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln tvättas. Arbetena pågår kvälls- och nattetid och under tiden stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 12-13 juni: södergående riktning stängs 20.00-05.30.

Trafiken i södergående riktning går mot Västra Frölunda. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 13-14 juni: östergående riktning stängs kl. 20.00-05.30

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 14-15 juni: västergående riktning stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator mellan Järntorgsmotet och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Räkna med längre restider.

Var ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.