Sänkt hastighet på E6 mellan Kungälv och Rollsbo

E6 · Den 7 augusti-15 september utförs ett beläggningsarbete på E6 mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Arbetet påverkar trafiken dygnet runt.

Under perioden den 7 augusti-15 september utförs beläggningsarbete på sträckan mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Arbetet sker i norrgående riktning under vardagsnätter klockan 21.00-05.30 men påverkar trafiken dygnet runt, då hastigheten på sträckan sänks till 70 km/timmen.

Arbetet utförs etappvis på sträckan och under tiden leds trafiken om på olika sätt. När arbete utförs vid trafikplatserna stängs på- och avfartsramperna. Fordonstrafiken hänvisas då till närliggande trafikplatser. Följ skyltning på plats.

Tidvis leds trafiken om via Marstrandsvägen och Rollsbovägen och då kan du behöva räkna med längre restid. För att hålla koll på trafikläget kan du ta en titt i appen Trafiken.nu innan du sätter dig i bilen.

Notera att arbetet är väderberoende och att tiderna därför kan komma att ändras.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".