Guldheden · Den 29 januari-10 mars råder begränsad framkomlighet för fordonstrafik vid Wavrinskys plats. Under delar av perioden leds trafiken från Guldheden mot Sahlgrenska om.

På grund av ett schaktarbete vid Wavrinskys plats påverkas framkomligheten för fordonstrafiken mellan den 29 januari och 10 mars.

Under perioden den 29 januari-17 februari stängs dessutom delar av rondellen vilket innebär att trafiken från Guldheden (Doktor Allards gata och Egnahemsgatan) mot Sahlgrenska leds om via rondellen vid Chalmers.

För busstrafiken innebär detta ändrade hållplatslägen på sträckan mellan Sahlgrenska huvudentré/Medicinaregatan och Chalmers. Sök din resa i appen Västtrafik ToGo för mer information.

Spårvagnstrafiken samt gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Länk till karta över omledningen hittar du under rubriken "Mer information".