Helgarbeten påverkar E6-trafiken söderut

E6 · Helgen den 27-30 januari stängs ett körfält på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket begränsar framkomligheten söderut. Räkna med längre restid.

Västlänken håller på att bygga en ny järnvägsbro över E6 som ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Vid vissa arbetsmoment krävs en större arbetsyta och då måste körfält stängas på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

Närmast sker detta under helgen 27-30 januari då ett av tre körfält stängs i södergående riktning. Det gör att trafiken begränsas till två körfält – från fredagen den 27 januari klockan 22.00 till måndagen den 30 januari klockan 05.00.

Vid mycket trafik får du som kör söderut på E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet räkna med en lägre hastighet och längre restid.

Arbeten kommer också att pågå under helgen den 3-6 februari och då är endast två körfält öppna i varje riktning på samma sträcka. Även då får du räkna med längre restid, framförallt under rusningstid. Vi återkommer med mer information.

Bron beräknas vara klar sommaren 2023.