Trafiken mellan Lindholmen och Frihamnen leds om

Hisingen · Den 14 februari-mitten av mars stängs delar av Lundby Hamngata på Hisingen. Busstrafiken och övrig fordonstrafik leds om på lokala gator.

På grund av ett ledningsarbete stängs en bit av Lundby Hamngata från den 14 februari och cirka fem veckor framåt.

Medan arbetet pågår leds både busstrafiken och fordonstrafiken mellan Frihamnen och Lindholmen om på lokala gator, se karta. Dessutom flyttas hållplatsen Pumpgatan till det allmänna körfältet i Lindholmsallén i riktning mot Frihamnen, vilket innebär att bussar och biltrafik får samsas i samma körfält.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi arbetsområdet men med begränsad framkomlighet.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".