Så påverkas trafiken under Göteborgsvarvet Marathon

Evenemang · Den 3 september är det dags för Göteborgsvarvet Marathon. Trafiken påverkas för alla trafikanter så räkna med längre promenader och resvägar. Var ute i god tid!

Samtidigt som Göteborg firar 400 år går startskottet för första upplagan av Göteborgsvarvet Marathon. Söndagen den 3 september väntas tusentals löpare och åskådare ta sig fram längs våra gator. Framkomligheten längs banan är mycket begränsad. Har du möjlighet så lämna bilen hemma!

Göteborgsvarvet Marathon startar klockan 11.00 men trafiken påverkas både före och efter loppet. Banan går genom centrum och på båda sidor om älven. Längs banan stängs intilliggande gator av i etapper mellan klockan 10:30 och 19:00.

Kika på kartan som du hittar under rubriken "Mer information" för hur du bäst tar dig fram. Planera din resa och räkna med längre promenader och resvägar.

Ta dig fram med kollektivtrafiken

Även om kollektivtrafiken får ändrade körvägar under söndagen den 3 september så är det ett bra val för att ta sig fram i trafiken. Kollektivtrafiken påverkas mellan klockan 10.30 och cirka 19.00. Räkna med längre restider och sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Så påverkas trafiken längs bansträckningen

Slottsskogen kommer att vara avstängd för trafik från fredag 1/9 kl 8.00 och öppnas igen 4/9 kl 19.00.

Margretebergsgatan stängs av söndag 3/9 kl 8.00-19.00. Under avstängningen kan du inte gå, cykla eller köra elsparkcykel genom Slottsskogen. Gående och cyklister hänvisas därför till gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dag Hammarskjöldsleden – Änggården – Per Dubbsgatan och omvänt.

Linnéplatsen, Linnégatan, Landsvägsgatan, Haga Nygata och Sprängkullsgatan stängs av klockan cirka 10.30-12.00.

Centralenområdet har kraftigt begränsad framkomlighet för alla trafikantslag. Har du inte mål inom det markerade området bör du undvika att köra här för att slippa sitta i långa köer.

Norra Sjöfarten och Operagatan kommer att stängas av för trafik klockan 10.30 till 13.00. Har du parkerat på den östra sidan av Västra Hamngatan, Kungstorget eller Grönsakstorget och ska österut eller till Hisingen, är enda sättet att ta sig ut att köra Västra Hamngatan – Nya Allén – Järntorget – Götatunneln.

Nordstans P-hus når du via Nils Ericsonsgatan från Åkareplatsen. Ut från Nordstan kommer du endast via Östra Hamngatan.

Området längs bansträckningen i Eriksberg, Östra Sannegården, Lindholmen och Frihamnen stängs av klockan 10.30-17.30. Gäller alla trafikslag.

Du som går och cyklar

Räkna medlängre promenaderunder Marathondagen. Under loppet finns ingen möjlighet att passera över bansträckningen i centrum. Du kan använda gångslussar som finns längs Östra Hamngatan, Kungsportsplatsen, Kungsportsavenyn och Vasagatan.

Majorna (Karl Johansgatan-Slottsskogsgatan) stängs av klockan 11.00-19.00.

Klippans strandpromenad–Majnabbegatan-Emigrantvägen stängs av klockan 11.30-16.00

Emigrantvägen-Stora Badhusgatan-Operagatan – gång och cykelbanan stängs av klockan 10.30-16.30.

Hisingsbrons gående och cyklister hänvisas till den östra sidan av bron klockan 10.30- 16.30. Bäst är att välja den östra sidan redan från Hjalmar Brantingsplatsen.

Under evenemanget sker heller ingen broöppning av Hisingsbron, från klockan 10.00 till 17.00. Detta gäller för sjötrafik med höjd mer än 12 meter, som inte kan passera bron i stängt läge.

Älvsborgsbron har begränsad framkomlighet för gående och cyklister som hänvisas till den västra sidan av bron. 

Parkering under Göteborgsvarvet Marathon

För att underlätta för löparnas framkomlighet kommer start- och målområdet stängas av redan klockan 08.00, undvik därför att ta bilen till startområdet. Om du måste ta bilen välj gärna parkeringsanläggningarna i Järntorgsområdet, Gårda, Heden eller P-husen i City och ta kollektivtrafiken därifrån.

Det är förbjudet att parkera längs bansträckning, utefter lederna och på gång- och cykelbanor. Du får heller inte hindra boendes in- och utfarter. Har du parkerat innanför och längs bansträckning riskerar du att inte komma därifrån den tid du räknat med.

Mer om Göteborgsvarvet Marathon och jubileumsfirandet hittar du under rubriken "Mer information".

Trafik Göteborg önskar alla löpare lycka till!