Dubbelriktad gång- och cykelbana över Älvsborgsbron

Gång och cykel · Från den 28 april dubbelriktas gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron på den västra sidan ut mot havet, då den östra sidan stängs för arbete fram till oktober.

Under våren utförs renovering av undersidan av Älvsborgsbron. Detta för att reparera betongskador som orsakats av salt under en längre tid. För biltrafiken innebär arbetet ingen större påverkan däremot påverkas gång- och cykeltrafiken några månader.

Från fredagen den 28 april klockan 21.00 stängs brons östra gång- och cykelbana, närmast staden, då ytan behövs för materialhantering.

Det innebär att gång- och cykeltrafiken i stället blir dubbelriktad över Älvsborgsbron och får samsas på den västra gång- och cykelbanan närmast havet.

Du som går eller cyklar över bron får därför tänka på att anpassa farten och hålla avstånd.

Vill du läsa mer om det pågående arbetet på Älvsborgsbron hittar du länk till Trafikverkets hemsida under rubriken "Mer information."