Bil och cykel leds om när Värmlandsgatan stängs

Järntorget · Från den 2 maj stängs delar av Värmlandsgatan för trafik fram till november. Bil- och cykeltrafiken leds om på lokala gator.

Ledningsarbeten ska utföras på Värmlandsgatan vilket påverkar trafiken från den 2 maj till november 2023.

Medan arbetena pågår stängs Värmlandsgatan för bil- och cykeltrafik på sträckan mellan Första och Andra Långgatan. Biltrafiken mot E45 hänvisas via Nordhemsgatan medan cykeltrafiken i riktning mot Järntorget hänvisas till Fjärde Långgatan. Följ skyltning på plats! Samtidigt påverkas även cykeltrafiken i korsningen Värmlandsgatan-Första Långgatan, där cyklister leds ut i bilkörfältet förbi arbetsområdet.

Gångtrafiken kan ta sig fram i området.

Under maj startar även arbeten på Första Långgatan som påverkar framkomligheten i området. 

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".