Sprängningar vid Kallebäck återupptas

Västlänken · Från den 12 oktober är det återigen körisk på E6 i Göteborg vardagar strax innan lunchtid. Då återupptas de sprängningar med tillhörande trafikstopp som varit tillfälligt pausade.

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt vid Kallebäcksmotet väster om E6. Tisdagen den 12 oktober återupptas de sprängningar som påbörjades i mitten av augusti, men som varit pausade under ett antal veckor.

Karta som visar var sprängningarna vid Kallebäcksmotet kommer att ske och var trafiken stoppas:

Risk för köer

För dig som trafikant gäller då följande:

Varje vardag mellan klockan 11.20 och 11.40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp väntas pågå i max tio minuter.

Stoppen riskerar att leda till långa köer på E6 – eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Köerna kan i värsta fall bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på.

Bättre än väntat  

De sprängningar som genomfördes i augusti medförde kortare trafikstopp än befarat. I flera fall varade de endast i cirka fem minuter. Även köerna vid trafikstoppen var kortare än beräknat.

Du som vill minimera risken att hamna i bilköer gör trots detta klokt i att undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan cirka klockan 11.15 och 11.45.

Karta som visar de förväntade köerna på E6 vid varje sprängstopp:

Väg 40 mot Borås påverkas

Även trafiken på väg 40 i riktning mot Borås påverkas, då de två påfarterna i Kallebäcksmotet från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att nå väg 40 mot Borås via Sankt Sigfridsgatan.

Det kommer även att vara möjligt att köra av från E6 mot väg 40 i den första avfarten mot Kallebäck om du kör från Malmö-hållet.

Pågår till april 2022

Sprängningarna vid Kallebäck påbörjades ursprungligen den 17 augusti, men fick avbrytas i slutet av samma månad. Sedan dess har arbeten pågått med att förstärka stödkonstruktionen för schaktet.

Sprängningarna och trafikstoppen vid Kallebäcksmotet väntas pågå fram till april 2022.

All fakta om själva Västlänken-byggnationen hittar du hos Trafikverket via länken under rubriken ”Mer information”.