Tåg · Den 27 september-1 oktober ersätter buss delar av tågtrafiken på sträckan Göteborg-Stenungssund. Orsaken är arbeten på Bohusbanan.

Måndag till fredag, den 27 september – 1 oktober, utförs arbeten på Bohusbanan på sträckan Göteborg-Stenungsund. Arbetet utförs endast mellan klockan 9.00 och 15.00, och gör att delar av tågresan ersätts med buss på hela eller delar av sträckan.

Var uppmärksam på att ersättningsbussar går enligt särskild tillfällig tidtabell och räkna med längre restid än normalt.

Observera att vi här bara beskriver den generella påverkan. För mer detaljerad information: sök din resa i appen Västtrafik To Go eller kontakta ditt tågbolag för att se hur din resa påverkas.