Centralenområdet · Den 25 oktober-8 november är Södra Sjöfarten i centrala Göteborg stängd. Följ orange vägvisning.

Rivningen av Götaälvbron pågår för fullt och innebär att trafiken i Centralenområdet påverkas på olika sätt i etapper. För tillfället påverkas trafiken på Södra Sjöfarten genom att vägen är avstängd mellan den 25 oktober och 8 november.

Omledning via Kanaltorgsgatan

Bil- och kollektivtrafiken österut leds om via Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan (se karta). Var extra uppmärksam på skyltningen. Detta betyder att Bergslagsgatan – som tillfälligt var stängd tidigare i oktober – numera är öppen i båda riktningar.

Därmed kan du köra till och från Nordstans p-hus både via Bergslagsgatan och genom den nya vägen via Operagatan.

Avstängningen sker i ett redan störningskänsligt område så försök att endast köra här om du har området som målpunkt.

Klicka på kartan för större bild:

sodra_sjofarten_indesign_2110_KLAR_liten.png

Gång och cykel påverkas inte

Utöver detta är avfarten österut från Götatunneln mot Södra Sjöfarten/Centralenområdet avstängd. Trafiken som ska till Centralenområdet får istället svänga av i Stationsmotet.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som tidigare.

Nästa etapp av rivningen av Götaälvbron påverkar trafiken på Norra Sjöfarten. Vi återkommer med mer info när det närmar sig.