Tunnlar · Håll koll på veckans nattliga tunnelavstängningar i Göteborg.

Under vecka 41, 11-14 oktober, utförs tunneltvätt i Marieholmstunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Underhållsarbetet innebär att tunnelrör stängs och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Marieholmstunneln

Måndag-tisdag 11-12 oktober: båda rören stängs kl 22.00-05.00.

Trafiken stängs i båda riktningar genom tunneln och all trafik leds om. Trafik mellan fastlandet och Hisingen hänvisas via E6 Tingstadstunneln.

Götatunneln

Tisdag-onsdag 12-13 oktober: Södra röret stängs kl. 21.00-05.30
Onsdag-torsdag 13-14 oktober: Södra röret stängs kl. 21.00-05.30

Trafiken i det södra röret är för närvarande dubbelriktad och gör att all trafik i båda riktningar leds om på lokala gator mellan Järntorgsmotet och Falutorgsmotet.

Gullbergstunneln

Tisdag-onsdag 12-13 oktober: båda rören stängs kl. 21.00-05.30
Onsdag-torsdag 13-14 oktober: båda rören röret stängs kl. 21.00-05.30

Trafiken stängs i båda riktningar genom tunneln och all trafik leds om. Eftersom Götatunnelns båda rör är stängda samtidigt leds trafiken om på lokala gator mellan Järntorgsmotet och Falutorgsmotet.