Påfart till Lundbytunneln stängs i högtrafik

Lundbytunneln · Påfarten till Lundbytunneln från Ovädersgatan stängs varje vardag klockan 15.00-17.00 för att minska köerna i tunneln.

På grund av Götatunnelns dubbelriktning väljer fler att köra via Lundbyleden istället, vilket ökar belastningen i Lundbytunneln. Detta i sin tur skapar köer – störst problem är det i östergående riktning på vardagseftermiddagar.

För att minska köerna och upprätthålla säkerheten i Lundbytunneln stängs påfarten till Lundbytunneln från Ovädersgatan varje vardag mellan klockan 15.00 och 17.00. Detta berör främst trafiken som kommer från Biskopsgården. Trafiken leds om via Bräckevägen och Stålhanskegatan. Följ skyltning på plats.

Avstängningen av påfarten inleddes den 29 november och kommer att pågå tills situationen i Lundbytunneln lättar.

Klicka på kartan för större bild: