Nu kan Nordstans p-hus nås från Åkareplatsen

Centralenområdet · Den 6 december öppnar delar av Nils Ericsonsgatan för dubbelriktad trafik, vilket innebär att bilister åter kan nå Nordstans p-hus från Åkareplatsen.

I september inleddes bygget av en ny lastgata till Nordstan och i samband med det stängdes Nils Ericsonsgatan söderut för genomfartstrafik.

Ny fas

Den 6 december går arbetet in i en ny fas, vilket innebär att Nils Ericsonsgatan öppnar för dubbelriktad trafik söder om Spannmålsgatan (se karta). Därmed blir det åter möjligt att köra till Nordstans p-hus från Åkareplatsen. Utfart gäller fortsättningsvis via Kanaltorgsgatan.

Precis som idag kommer du också att kunna nå parkeringshuset via Bergslagsgatan och Operagatan.

Klicka på kartan för större bild:

Notera att Nils Ericsonsgatan kommer att vara fortsatt stängd för genomfartstrafik.

När det gäller gång- och cykeltrafiken så förblir situationen oförändrad.

Fler förändringar

I början av nästa år sker nästa förändring i området. Då stängs Bergslagsgatan i båda riktningar på grund av att man behöver utöka arbetsområdet. Mer info kommer när det närmar sig.

Arbetet med ny lastgata till Nordstan beräknas bli klart sommaren 2022.

Trafikverkets info om bygget av lastgatan hittar du under rubriken "Mer information".