Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Mellan 22 och 25 november utförs underhållsarbeten i Lundbytunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Under pågående arbete stängs ena tunnelröret och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 22-23 november: södra röret stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 23-24 november: norra röret stängt kl 20.00-05.30

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln

Onsdag-torsdag 24-25 november: södra röret stängt kl. 21.00-05.30

Trafiken i det södra röret är för närvarande dubbelriktad och gör att all trafik i båda riktningar leds om på lokala gator mellan Järntorgsmotet och Falutorgsmotet.

Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 24-25 november: båda rören stängda kl. 21.00-05.30

Trafiken stängs i båda riktningar genom tunneln och all trafik leds om. Eftersom Götatunnelns båda rör är stängda samtidigt leds trafiken om på lokala gator mellan Järntorgsmotet och Falutorgsmotet.