Fortsatta nattarbeten i Lundbytunneln

Tunnlar · Nätterna 5-10 december stängs Lundbytunnelns ena rör för belysningsarbeten.

Den 5-10 december utförs belysningsarbeten i Lundbytunnelns norra tunnelrör kvälls- och nattetid. Under tiden som arbete utförs leds trafik istället om via lokala gator. Följ orange vägvisning på plats.

Lundbytunneln

Söndag-måndag 5-6 december: norra röret stängt kl. 20.00-05.30.
Måndag-tisdag 6-7 december: norra röret stängt kl. 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 7-8 december: norra röret stängt kl. 20.00-05.30.
Onsdag-torsdag 8-9 december: norra röret stängt kl. 20.00-05.30.
Torsdag-fredag 9-10 december: norra röret stängt kl. 20.00-05.30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Arbetet med att byta belysning i tunneln har utförts i olika etapper under hösten. Detta är den sista etappen.