Arbeten påverkar E6-trafik vid Olskroksmotet

E6/Olskroksmotet · Den 15 november inleds arbeten vid Olskroksmotet, vilket påverkar E6-trafiken norrut. Arbetet är en förberedelse inför underhållet i Tingstadstunneln.

Med start våren 2022 och fram till december 2023 ska Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Under den här perioden stängs ett tunnelrör i taget och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret.

Förberedelser igång

Innan renoveringen kan starta måste vissa förberedelser utföras i vägnätet – redan nu byggs ett extra körfält från Lundbyleden mot Marieholmstunneln/E6 norrut. Den 15 november inleds nästa arbete som handlar om att bredda E6 norrut från två till tre körfält i höjd med Olskroksmotet (se karta). Detta görs för att skapa bättre flyt i trafiken och minska antalet olyckor.

Trafiken på E6 påverkas

Trafiken på E6 norrut vid Olskroksmotet påverkas på olika sätt beroende på tid på dygnet och om det är vardag eller helg.

Under alla dagar i veckan är vänster körfält avsmalnat, vilket innebär att tunga fordon endast får köra i det högra körfältet. Här är det viktigt att man visar hänsyn och släpper fram dessa fordon för att skapa så bra framkomlighet som möjligt. Dessutom sänks hastigheten till 60 kilometer i timmen (dessa två förändringar införs från vecka 48). Undantaget gäller vardagar mellan klockan 21.00 och 05.00 då endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet och hastigheten sänkt till 30 kilometer i timmen.

Arbetet med att bredda E6 pågår preliminärt fram till april 2022.

Klicka på kartan för större bild:

Ytterligare förberedelser väntar framöver inför underhållet i Tingstadstunneln. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Trafikverkets info om underhållsarbetet i Tingstadstunneln hittar du under rubriken "Mer information".