Södra Vägen · Nu har sprängningar startat vid Universeum, som innebär kortare trafikstopp på Södra Vägen.

Universeum vid Korsvägen ska byggas ut, vilket innebär sprängningar och i sin tur trafikpåverkan på Södra Vägen.

Nu har sprängningarna startat och all trafik på Södra Vägen i höjd med Universeum stoppas i korta intervaller med hjälp av flaggvakter. Tiderna som gäller är: 10.00-10.30, 12.30-13.00 och 17.00-17.30.

Klicka på bilden för större karta:

karta_sodravagen_2103_liten.png

Så påverkas trafiken i detalj:

Bilister som kör på Södra Vägen mot Korsvägen från Mölndals-hållet stoppas i höjd med Cederbourgsgatan. Biltrafiken på Södra Vägen, i riktning mot Mölndal, påverkas inte av arbetet och tar sig fram som vanligt.

Gående och cyklister som går eller cyklar på den östra sidan av Södra Vägen, i riktning mot Korsvägen, stoppas i höjd med Cederbourgsgatan.

Gående på trottoaren rakt över, på den västra sidan av Södra Vägen, berörs inte av stoppet.

All kollektivtrafik i båda riktningar mellan hållplatserna Korsvägen och Chalmers/Liseberg Södra berörs av stoppen.

Kollektivtrafiken från Korsvägen söderut mot Mölndal/Chalmers stoppas på Södra Vägen i höjd med Universum, strax före Eklandagatan.

Kollektivtrafiken från Chalmers/Liseberg Södra stoppas på Södra Vägen i höjd med Cederbourgsgatan.