Ingen tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborg C

Tåg · Under en tid framåt går inga tåg mellan Gamlestaden och Göteborg C. Resenärer hänvisas till ordinarie kollektivtrafik på sträckan.

Under perioden 5 april till 18 juli går ingen tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborgs centralstation – alltså blir Gamlestaden start- och slutstation. För dig som brukar åka tåg mellan Göteborg och Älvängen (Alependeln) fortsätter tågen att vända i Gamlestaden fram till den 10 oktober.

Detta innebär att tågresenärer får åka med den ordinarie spårvagns- och busstrafiken på sträckan, vilket medför ett extra byte. Räkna därför med längre restid! Sök gärna din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur just din resa påverkas.

Orsaken till avstängningen är markarbeten för Olskroken planskildhet.

Västtågen på följande sträckor påverkas:

Göteborg-Älvängen: 5 april-10 oktober
Göteborg-Vänersborg: 5 april-18 juli
Göteborg-Åmål/Säffle/Ed: 5 april-18 juli
Göteborg-Trollhättan-Uddevalla/Strömstad (inte tågen som kör via Stenungsund): 5 april-18 juli