Trafik · Är du nyfiken på vad som händer i Göteborgstrafiken i vår? Kolla då in vår lista!

Under våren fortsätter flera infrastrukturprojekt att påverka Göteborgstrafiken – samtidigt som andra stora byggnationer blir klara, vilket öppnar upp för nya möjligheter i trafiken.

Vill du veta vilka dessa är? Kolla då in vår lista, som är en sammanställning över de största trafikhändelserna i vår. Tänk på att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Mars:

Gullbergstunneln

– Den 15-18 mars öppnar den nya Gullbergstunneln längs E45 Götaleden mellan Falutorget och Lilla Bommen. Detta innebär en klar förbättring för trafiken längs Götaleden och i närområdet även om tunnelns kapacitet ännu inte kan användas till fullo på grund av Götatunnelns dubbelriktning som pågår till den 20 augusti.

Klicka på kartan för större bild:

gullbergstunneln_utzoomad_LITEN.jpg

April:

Olskroken planskildhet (tågtrafik)

– Den 6 april-18 juli är all tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborg inställd. Därefter, från den 18 juli-10 oktober, är det endast tågen mellan Göteborg och Älvängen (Alependeln) som vänder i Gamlestaden. Resenärer hänvisas till ordinarie spårvagns- och busstrafik på sträckan, vilket medför ett extra byte och förändrad restid beroende på vart du ska. Orsaken till avstängningen är markarbeten för Olskroken planskildhet.

Älvsborgsbron

– Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron som påverkar fordonstrafiken. Dels stängs ett körfält i varje riktning på bron, dels stängs påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för bilar.

Detta innebär att arbetet på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt, vilket kommer att resultera i ännu större trafikpåverkan.

Sedan tidigare är gång- och cykelbanan närmast staden stängd. Istället är gång- och cykelbanan på ”havssidan” dubbelriktad, vilket gäller fram till oktober 2021.

Klicka på kartan för större bild:

alvsborgsbron_2021_trafikgoteborg_liten_fix.png

Maj:

Hisingsbron

– Den 9 maj öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik. Spårvagnarna börjar trafikera bron efter sommaren – detta beror på att spårvagnsspåren ska kopplas om plus att brons kollektivtrafikramper ska byggas färdigt.

Om du vill få mer information om ovanstående händelser eller om sommarens trafikhändelser så kan du klicka dig vidare via länken i högerspalten.