Älvsborgsbron · Under ett antal nätter stängs olika anslutningar mot Älvsborgsbron etappvis. Var uppmärksam på skyltningen.

Arbeten pågår med att installera bommar och variabla meddelande- och hastighetsskyltar i anslutning till Älvsborgsbron. Detta innebär att vissa ramper mot Älvsborgsbron måste stängas etappvis kvälls- och nattetid mellan den 21 mars och 5 april, se detaljerat schema och karta längre ner.

Under avstängningarna leds fordonstrafiken om på alternativa vägar, vilket kommer att leda till längre restider. Var därför ute i god tid! Dessutom kan vissa busslinjer drabbas av förseningar, så håll dig uppdaterad i appen Västtrafik To Go.

Klicka på kartan för större bild:

alvsborgsbron_anslutningar_stangs_KLAR_liten.png

Schema för avstängningarna:

Avfarten från Oscarsleden mot Högsboleden/Kungssten i Rödastensmotet stängs 21-22 och 22-23 mars klockan 20.30-05.00.

Trafiken får fortsätta till Gnistängsmotet och vända där för vidare färd. Skulle du av gammal vana svänga av från Oscarsleden mot Högsboleden/Kungssten tvingas du fortsätta över Älvsborgsbron mot Hisingen.

Påfarten från väg 155/Hisingsleden till Älvsborgsbron i Bräckemotet stängs 23-24 och 24-25 mars klockan 19.00-05.00.  

Trafiken leds om via Bräckemotet, Ovädersgatan, Yrvädersgatan och vidare mot Älvsborgsbron.

Påfarten från Högsboleden till Älvsborgsbron stängs 28-29, 29-30 och 30-31 mars klockan 19.00-05.00.

Trafiken hänvisas till Gnistängsmotet där det går att vända tillbaka mot Älvsborgsbron via Västerleden.

Påfarten från Västerleden till Älvsborgsbron stängs 2-3, 3-4 och 4-5 april klockan 19.00-05.00.

Trafiken får fortsätta till Oscarsleden och vända tillbaka mot Älvsborgsbron via Fiskhamnsmotet.