Tunnlar · Under den kommande veckan sker nattarbeten i tre av Göteborgs tunnlar – detta gäller!

Mellan den 31 maj och 3 juni utförs underhållsarbeten i Gnistängstunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 31 maj-1 juni: västra röret stängt kl 20.00-05.30.
Torsdag-fredag 3-4 juni: östra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot Frölunda och trafiken i det östra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 1-2 juni: södra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 2-3 juni: västra röret stängt kl 22.00-05.00.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.