Tunnlar · Under två nätter stängs Lundbytunnelns ena rör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats.

Under vecka 19, den 10-12 maj, utförs underhållsarbeten i Lundbytunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 10-11 maj: södra röret stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 11-12 maj: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.