Tunnlar · Natten 17-18 maj stängs Marieholmstunneln för underhållsarbete. All trafik leds om.

Under vecka 20, 17-18 maj, utförs installationsarbeten i Marieholmstunneln. Arbetet utförs kvälls- och nattetid och gör att båda tunnelrör stängs och all trafik leds om. Trafik mellan fastlandet och Hisingen hänvisas via E6 Tingstadstunneln.

Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Marieholmstunneln

Måndag-tisdag 17-18 maj: norra och södra röret stängs kl 22.00-05.00.