Gullbergsmotet · Nu försvinner möjligheten för dig som kör på E45 från Karlstad-hållet att köra av mot Gullbergsstrand/Gullbergsvass i Falutorgsmotet.

Fram tills nu har det varit möjligt för trafikanter som kör på E45 norrifrån – det vill säga från Karlstad-hållet – att i Gullbergsmotet svänga av så att man hamnar i det "högra" körfält som i Falutorgsmotet leder mot Gullbergsstrand/Gullbergsvass.

Denna möjlighet upphör från och med måndagen den 31 maj.

Enkel karta som visar vilken "avfart" i Gullbergsmotet som stängs: 
gullbergsmotet_2104_LITEN.jpg
Karta: OpenStreetMap (© OpenStreetMaps bidragsgivare)

Istället får du som kör på E45 norrifrån och ska mot Gullbergsstrand/Gullbergsvass fortsätta på E45 Götaleden och svänga av vid Stationsmotet. Därifrån fortsätter du mot Gullbergsvassgatan och därifrån vidare mot Falutorgsmotet.

Orsaken till att nämnda ”avfart” i Gullbergsmotet stängs är att den inte uppfyller gällande säkerhetskrav.