Tunnlar · Håll koll på aktuella underhållsarbeten i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 26, den 28 juni-4 juli, sker avstängningar kvälls- och nattetid i flera av Göteborgs tunnlar – närmare bestämt Lundbytunneln, Götatunneln, Gullbergstunneln och Marieholmstunneln. Vid avstängning leds trafiken om.

Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 28-29 juni: södra röret stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 29-30 juni: norra röret stängt kl 20.00-05.30.
Lördag-söndag 3-4 juli: södra röret stängt kl 18.00-10.00. Någon gång under natten stängs även det norra röret i cirka 15-20 minuter.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Den 3-4 juli är alltså båda rören stängda i 15-20 minuter nattetid. Precis som vanligt leds trafiken i det södra röret om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Däremot får trafiken i det norra röret köra på ytan via lokala gator. 

Under hela avstängningen den 3-4 juli (kl 18.00-10.00) stängs också gång- och cykelbanan över Lundbytunnelns västra mynning. Gående och cyklister får välja andra vägar. 

Götatunneln och Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 30 juni-1 juli: båda rören stängda i Götatunneln och Gullbergstunneln kl 21.00-05.30.

Vid avstängning leds trafiken på E45 om på lokala gator mellan Falutorget och Järntorget. 

Marieholmstunneln

Torsdag-fredag 1-2 juli: båda rören stängda 22.00-05.00.

Trafiken stängs i båda riktningar genom tunneln och all trafik leds om. Trafik mellan fastlandet och Hisingen hänvisas via E6 Tingstadstunneln.