Tunnlar · Håll koll på aktuella underhållsarbeten i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Måndag-fredag i vecka 24, den 14-18 juni, är det dags för tunneltvätt och installationsarbeten i Marieholmstunneln, Tingstad, Götatunneln och Gullbergstunneln. Underhållsarbetet utförs kvälls- och nattetid och gör att tunnelrör stängs och trafiken leds om.

Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Marieholmstunneln

Måndag-tisdag 14-15 juni: norra och södra röret stängs kl 22.00-05.00.

Trafiken stängs i båda riktningar genom tunneln och all trafik leds om. Trafik mellan fastlandet och Hisingen hänvisas via E6 Tingstadstunneln.

Tingstadstunneln

Tisdag-onsdag 15-16 juni: västra röret stängs kl 22.00-05.00.
Onsdag-torsdag 16-17 juni: östra röret stängs kl 22.00-05.00.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot centrum och trafiken i det östra röret går i riktning mot Hisingen. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götatunneln

Torsdag-fredag 17-18 juni: södra röret stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i det södra röret är för närvarande dubbelriktad, vilket gör att all trafik i båda riktningar leds om på lokala gator mellan nämnda klockslag.

Gullbergstunneln

Torsdag-fredag 17-18 juni: södra och norra röret stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken genom Gullbergstunneln stängs alltid i samband med att Götatunneln stängs. Då trafiken i Götatunneln för närvarande är dubbelriktad stängs även Gullbergstunneln i båda riktningar. Det innebär att trafiken på E45 Götaleden leds om på lokala gator mellan Falutorget och Järntorget.