Här är sommarens stora vägarbeten

Sommartrafik · Ska du ut och köra i Göteborgstrakten i sommar? Missa då inte var de största vägarbetena pågår!

I Göteborg med omnejd sker flera stora infrastrukturprojekt och omfattande underhållsarbeten – därmed är det oundvikligt att fordonstrafiken påverkas på olika sätt.

Vissa av de trafikpåverkande arbetena har redan startat, andra inleds under sommaren. Här radar vi upp de största vägarbetena som kan vara värt att lägga på minnet och planera sin resa utefter.

Sprängningar vid Kallebäcksmotet

Från den 28 juni pågår sprängningar vid Kallebäcksmotet och innebär att trafiken på E6 i båda riktningar stoppas i cirka tio minuter varje vardag mellan klockan 11.20 och 11.40. Även påfarterna från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs.

Enligt analyser som gjorts kommer stoppen att leda till långa köer på E6, vilka kan vara i upp till 15-20 minuter efter att trafiken väl släppts på.

Därför bör du undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet på vardagar mellan klockan 11.15 och 11.45.

Sprängningarna pågår åtminstone fram till årsskiftet 2021-2022.

Förstärkningsarbeten i Götatunneln

På grund av förstärkningsarbeten i Götatunneln är det norra tunnelröret stängt. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Detta betyder att det är stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du inte ska till området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Dubbelriktningen avslutas den 20 augusti.

Underhållsarbeten på Älvsborgsbron

Underhållsarbeten pågår på Älvsborgsbron och ett körfält är stängt i varje riktning. Dessutom är påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet stängda för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon.

Tänk också på att hastigheten över bron är sänkt till 40 kilometer i timmen. Detta för att du, dina medtrafikanter och – inte minst – vägarbetarna ska komma hem välbehållna till nära och kära. Så respektera hastighetsgränsen och skapa en trygg trafikmiljö för alla.

Arbetena är klara den 29 augusti.

Centralenområdet

I området kring Centralen pågår stora byggnationer som Hisingsbron och Västlänken – samtidigt som Götatunneln är dubbelriktad. Därför får bilister räkna med begränsad framkomlighet – ha detta i åtanke om du exempelvis ska lämna eller hämta någon vid Centralens korttidsparkering.

Renovering av Nordreälvbron

Arbeten pågår på Nordreälvbron i Kungälv. Dels byggs ett busskörfält, dels utförs flera underhålls- och renoveringsåtgärder. Detta innebär smalare körfält och periodvis sänkt hastighet.

Utbyggnation av E20

E20 genom Västra Götaland byggs ut till motorväg, motortrafikled eller mötesfri landsväg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Arbetet är uppdelat i etapper och trafiken påverkas på olika sätt beroende på vilken sträcka det gäller, men främst handlar det om sänkt hastighet och omledningar.

Förbättringsåtgärder längs Säröleden (väg 158)

Flera arbeten pågår på Säröleden (väg 158) mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet – därmed råder begränsad framkomlighet med periodvis sänkt hastighet och smalare körfält. Arbetet väntas bli klart under juni månad.

Byggnation av Halvors länk och breddning av Hisingsleden

Byggnationen av Halvors länk, en direktlänk mellan Hisingsleden och Ytterhamnsmotet, samt breddningen av södra delen av Hisingsleden pågår för fullt. Trafiken påverkas genom sänkt hastighet och smalare körfält.

På grund av en husbyggnation pågår även sprängningar längs Hisingsleden, vilket innebär att trafiken på leden stoppas i cirka fem minuter. Stoppen sker max två gånger om dagen mellan klockan 09 och 14 samt mellan klockan 19 och 21.

Sprängningarna väntas pågå till september.

Om du vill få mer information om ovanstående händelser så kan du klicka dig vidare under rubriken ”Mer information” i högerspalten.