Tunnlar · Håll koll på veckans nattliga tunnelavstängningar i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 23, 7-11 juni, är det dags för tunneltvätt i Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln.

Underhållsarbetet utförs kvälls- och nattetid och gör att tunnelrör stängs och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att  tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 8-9 juni: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 9-10 juni: östra röret stängt kl 22:00-05:00.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot Hisingen. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götatunneln

Torsdag-fredag 10-11 juni: södra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i det södra röret är för närvarande dubbelriktad och gör att all trafik i båda riktningar leds om på lokala gator.

Gullbergstunneln

Torsdag-fredag 10-11 juni: södra och norra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken genom Gullbergstunneln stängs alltid i samband med att Götatunneln stängs. Då trafiken i Götatunneln för närvarande dubbelriktas stängs även Gullbergstunneln i båda riktningar. Trafiken leds om på lokala gator.