Då avslutas Götatunnelns dubbelriktning

Götatunneln · Nu står det klart att Götatunnelns dubbelriktning avslutas den 29 juli. Trafiken återgår då till det normala.

Sedan slutet av december förra året är trafiken i Götatunneln dubbelriktad med ett körfält öppet i varje riktning. Orsaken är förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken.

Enligt de första planerna skulle förstärkningsarbetet blivit klart den 4 juni, men på grund av att man hittills bara har kunnat arbeta dagtid ändras sluttiden till den 29 juli.

Orsaken till att arbetet endast har kunnat bedrivas dagtid är att länsstyrelsen i Västra Götaland i december förra året avslog Trafikverkets ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Beslutet överklagades av Trafikverket och i januari i år godkände Mark- och miljödomstolen överklagandet och arbetet kan fortsättningsvis bedrivas dygnet runt.