Buss ersätter delar av tågresan

Tågtrafik · Helgen 29-31 januari ersätts delar av tågresan på sträckan Göteborg-Varberg med buss.

Arbeten med nya Varbergstunneln helgen 29-31 januari gör att delar av tågtrafiken mellan Göteborg och Varberg ersätts med buss. Räkna därför med längre restider.

Detta gäller i detalj:

Tågtrafiken påverkas från den 29 januari klockan 00.01 till den 31 januari klockan 23.59. 

Resande med kollektivtrafiken

Västtåg Göteborg-Varberg ersätts med buss på sträckan Åsa-Varberg och omvänt.

Västtåg Borås-Varberg ersätts med buss eller taxi på sträckan Veddige-Varberg och omvänt. 

Besök ditt tågbolag eller Västtrafiks hemsida för mer information om hur din resa påverkas.