Tingstadstunneln · Den 9 mars stängs en av påfarterna till Tingstadstunneln i riktning mot Hisingen. Du som berörs rekommenderas istället att välja Marieholmstunneln.

För att enklast förstå vilken påfart som stängs kan du kolla in vår karta nedan. Det är alltså påfarten för den trafik som kör på E45 från Karlstad-hållet och ska svänga av till Tingstadstunneln för att köra mot Hisingen.

Stängningen sker tisdagen den 9 mars och är permanent.

Du som berörs av stängningen rekommenderas istället att välja den nya Marieholmstunneln för att komma till Hisingen.

Karta som visar vilken påfart till Tingstadstunneln som stängs: 
tingstadstunnelramp_2102_KLAR_liten.png