Centrum · Nils Ericsonsgatan är för tillfället stängd för genomfartstrafik. Avstängningen gäller till den 1 juni och innebär stora förändringar för biltrafiken i området.

Avstängningen gäller i bägge riktningar från den 8 februari till den 1 juni, det vill säga i knappt fyra månader.

Orsaken till avstängningen är att ledningsarbeten ska utföras för Västlänken.

Av kartan nedan framgår var på Nils Ericsonsgatan som avstängningen sker:
nilsericsonsgatan_2101_ny_LITEN.jpg

Stopp för genomfart

Följande gäller nu:

Det är inte möjligt att köra norrifrån (från Lilla Bommen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Åkareplatsen.

Det är inte möjligt att köra söderifrån (från Åkareplatsen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan mot Nordstans parkeringhus.

Nordstan nås endast norrifrån 

Vidare gäller detta:

Bilister kan endast nå Nordstans parkeringshus norrifrån (från Lilla Bommen-hållet).

Bilister kan endast nå området kring Scandic Europa och Hotel Eggers söderifrån (från Åkareplatsen-hållet).

Risk för långa omvägar 

Tänk på att det är risk för långa omvägar om du missar den pågående avstängningen!

Kika på kartan ovan så ser du att följande gäller:

Om du kommer norrifrån och som tidigare försöker köra mot Åkareplatsen tvingas du vända inne på Spannmålsgatan och köra runt en längre omväg, till exempel via Gullbergsmotet, E6 och Friggagatan.

Om du kommer söderifrån och som tidigare försöker köra mot Nordstans p-hus måste du svänga vänster vid Hotel Eggers och även här köra runt en längre omväg, till exempel via Drottninggatan, Ullevigatan och vidare bort mot E6 och Gullbergsmotet.

Cykelbanan kan flyttas 

Gående och cyklister påverkas inte av Nils Ericsonsgatans avstängning, förutom att cykelbanan längs Nordstan under vissa perioder kan komma att flyttas i sidled.

Till sist: notera att Nils Ericonsgatan norrut mot Götaälvbron och vidare mot Hisingen kommer att vara fortsatt stängd för bilister även efter att denna avstängning har upphört.