Portalarbeten påverkar E6-trafik nattetid

E6 · Från den 3 januari och drygt en månad framåt sker portalarbeten på E6 mellan Ullevimotet och Gullbergsmotet, vilket påverkar trafiken på vardagar nattetid.

Sedan en tid tillbaka pågår arbeten med att bredda E6 norrut vid Olskroksmotet från två till tre körfält inför renoveringen av Tingstadstunneln, som inleds i april 2022. Trafiken påverkas genom smalare körfält, sänkt hastighet och att endast ett körfält är öppet på vardagar nattetid.

Körfält stängs och hastigheten sänks

Från den 3 januari och drygt en månad framåt sker portalarbeten på E6 i samma område, närmare bestämt mellan Ullevimotet och Gullbergsmotet. Arbetet utförs i etapper under vardagar mellan klockan 21.00 och 05.00.

Under tiden som arbetet pågår stängs ett körfält i södergående riktning och två körfält i norrgående riktning, vilket innebär att endast ett körfält hålls öppet i varje riktning. Dessutom sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen förbi arbetsområdet.

Flera arbeten igång samtidigt

Alltså – E6-trafiken norrut mellan Ullevimotet och Gullbergsmotet kommer att påverkas av två olika arbeten på vardagar mellan klockan 21.00 och 05.00. Dels av breddningen av E6 norrut vid Olskroksmotet, dels av detta portalarbete.

Notera också att det sker ytterligare förändringar vid Olskroksmotet den 9 januari, då påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut stängs.

Mer information om breddningen av E6 norrut vid Olskroksmotet och stängningen av påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut hittar du under rubriken "Mer information".