Påfart i Olskroksmotet stängs under lång tid

E6/Olskroksmotet · Den 9 januari stängs påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut och trafiken hänvisas till Ullevimotet. För fordonstrafiken gäller detta till hösten 2023.

Förberedelser inför renoveringen av Tingstadstunneln – som inleds i april 2022 – är i full gång. Bland annat håller man på att bredda E6 norrut vid Olskroksmotet från två till tre körfält, för att skapa flyt i trafiken och minska antalet olyckor.

Omledning via Ullevimotet

Arbetet påverkar trafiken genom smalare körfält, sänkt hastighet och att ett körfält är stängt på vardagar nattetid. Från den 9 januari klockan 22.00 påverkas trafiken vid Olskroksmotet ytterligare, då påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut stängs, se karta. Trafiken hänvisas till Ullevimotet via lokala gator, vilket innebär en omväg – lägg därför på några minuter på din resa.

Klicka på kartan för större bild:

För kollektivtrafikens del infördes förändringar från och med tidtabellsskiftet den 12 december. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Mer info om vilka busslinjer som påverkas och hur de kör istället hittar du under rubriken ”Mer information”.

Långvarig avstängning

Avstängningen för fordonstrafik gäller fram till att renoveringen av Tingstadstunneln är klar, vilket beräknas till hösten 2023. Orsaken till att påfarten hålls stängd under hela renoveringstiden är för att minska trafiken genom Tingstadstunneln.

Påfarten öppnar dock för kollektivtrafik i augusti 2022.

Trafikverkets info om renoveringen av Tingstadstunneln hittar du under rubriken ”Mer information”.