Nu öppnar Götatunneln helt

Götatunneln · Den 20 december öppnar Götatunnelns båda rör och trafiken återgår till det normala. Dagarna innan är tunneln helt avstängd, så räkna med längre restider.

Under snart ett års tid har förstärkningsarbetet i Götatunneln pågått inför bygget av Västlänken, som kommer att passera ovanpå Götatunneln på två ställen. Det norra tunnelröret har därför varit stängt sedan dess, och trafiken i tunneln har istället dubbelriktats i det södra röret.

Arbetet har förlängts vid flera tillfällen. Dels på grund av att Trafikverket inte har fått bedriva nattarbete i tunneln, dels på grund av brister i den senaste gjutningen.

Först stängning sen öppning

Den 20 december är dock förstärkningsarbetet klart och Götatunnelns båda rör öppnar igen. Dagarna innan är tunneln helt avstängd i båda riktningar (gäller även Gullbergstunneln) på grund av arbeten inför öppnandet, se karta. 

Avstängningen sker från fredagen den 17 december klockan 21.00 och fram till att Götatunneln öppnar på måndagen den 20 december klockan 05.00. Under den här perioden leds trafiken om på lokala gator mellan Stationsmotet och Järntorgsmotet. Följ skyltning på plats.

Klicka på kartan för större bild:

Räkna med längre restider

Detta innebär att det kan bli långa köer på E45 i båda riktningar samt på och kring omledningsvägen, så räkna med längre restid. Var därför ute i god tid – detta gäller inte minst dig som behöver lämna eller hämta någon med bil på Centralens korttidsparkering.

Om du ska till Nordstans p-hus så finns det tre vägar att välja på – Bergslagsgatan, Operagatan eller Nils Ericsonsgatan från Åkareplatsen.

Fundera också på om du kan ställa bilen och istället åka kollektivt, gå eller cykla. Eller om du kan göra dina ärenden i centrala stan i början av veckan och vid tidpunkter då det är lite lugnare i trafiken.

Om du inte har ärenden i området så kan du med fördel välja andra vägar.

Klicka på kartan för större bild:

Åter full kapacitet i tunneln

Från den 20 december klockan 05.00 är alltså Götatunneln helt öppen igen och trafiken återgår till det normala. Då öppnas också de på- och avfarter i anslutning till Götatunneln som har varit stängda under förstärkningsarbetet. Det handlar om påfarten till Götatunneln från Lilla Bommen-motet och avfarten från Götatunneln (inne i tunneln) mot Järntorget. Dessutom försvinner begränsningarna i Fiskhamnsmotet för resenärerna från Stenafärjorna.

Öppnandet av Götatunneln innebär att det blir full kapacitet på E45 genom Gullbergstunneln och Götatunneln, vilket förbättrar framkomligheten i hela trafiksystemet.

Trafikverkets info om arbetet i Götatunneln hittar du under rubriken "Mer information".