Löparfest vid Heden påverkar trafiken

Evenemang · Årets sista stadslopp, Sylvesterloppet, den 31 december påverkar trafiken i centrum från klockan 12.00.

Det 10 kilometer långa Sylvesterloppet den 31 december startar klockan 12:00 och har start och målgång på Heden.

 Trafiken stängs tillfälligt på följande platser mellan klockan 12.00 och 14.00:

– Engelbrektsgatan
– Kungsportsavenyn
– Parkgatan
– Delar av Skånegatan
– Sten Sturegatan

Bansträckningen finns på Sylvesterloppets hemsida - länk hittar du under rubriken "Mer information".

Löparna springer till största delen på gång- och cykelbanor, där framkomligheten för gående och cyklister påverkas. Under loppets inledande kilometer springer deltagarna på vanliga gator, närmare bestämt Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan, vilka då tillfälligt stängs av.

Kollektivtrafiken påverkas genom att spårvagnstrafiken på Skånegatan stängs av mellan cirka klockan 12.00 och 14.00. De spårvagnslinjer som berörs är: linje 2, 6, 8 som går via Avenyn till och från Korsvägen. Busslinje 52 går via Södra Vägen till och från Heden.

Gående och cyklister

Du som går och cyklar i området kring Heden, Avenyn, Skånegatan och Korsvägen - var extra uppmärksam på att framkomligheten är begränsad. Om du kan välj närliggande gång- och cykelstråk.