Halvors länk öppnar för trafik

Halvors länk · Den 17 december öppnar Halvors länk, som är en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Till våren blir en ny trafikplats, Vikansmotet, och gång- och cykelbana klar.

Byggnationen av Halvors länk – som är en ny tvärförbindelse mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons väg – har pågått sedan slutet av 2019. Nu har det blivit dags för öppning – närmare bestämt fredagen den 17 december.

Bättre framkomlighet

Öppnandet av Halvors länk kommer att förbättra framkomligheten för fordonstrafiken. Den bidrar också till att underlätta för transporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen samt Göteborgs hamn, då de slipper köra via Vädermotet. Samtidigt avlastas Vädermotet från tung transport.

I samband med att Halvors länk öppnar blir också breddningen av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg klar. Detta innebär att det från och med den 17 december är två körfält i varje riktning på sträckan.

Klicka på kartan för större bild:

Fortsatta arbeten

Vissa arbeten på Halvors länk kvarstår dock. Under våren 2022 öppnar den nya trafikplatsen Vikansmotet, som ansluter det nya logistikcentret vid Halvors äng till det statliga vägnätet. Samma sak gäller för en ny gång- och cykelbana längs Halvors länk.

Förutom Halvors länk pågår flera byggnationer på Hisingsleden för att öka säkerheten. Tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet – ska byggas och breddningen av Hisingsleden fortsätter. Så småningom ska det bli två körfält i varje riktning hela vägen mellan Vädermotet och Björlandamotet. Inom de närmaste månaderna påverkas trafiken genom sänkt hastighet, smalare körfält och korta sprängstopp varje vardag mellan klockan 10.00 och 14.00.

Trafikverkets info om Hisingsleden och Halvors länk hittar du under rubriken "Mer information".